ตัวอย่าง บัตร OWIC คือ บัตรประจำตัวแรงงานพม่าในต่างประเทศ

บัตร OWIC คือ บัตรประจำตัวแรงงานพม่าในต่างประเทศ (Overseas Worker Identification Card)

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

บัตร OWIC คืออะไร จำเป็นแค่ไหน?

บัตร OWIC คือ บัตรประจำตัวแรงงานพม่าในต่างประเทศ

บัตร OWIC ย่อมาจาก Overseas Worker Identification Card) คือ บัตรประจำตัวแรงงานพม่าในต่างประเทศ

บัตร OWIC จะมีเฉพาะบุคคลสัญชาติพม่า ออกให้ตามระบบของประเทศพม่า กรณีที่บุคคลสัญชาติพม่าจะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ออกโดยกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมือง ประเทศพม่า

บัตร owic จะใช้ คู่กับหนังสือเดินทาง กรณีที่บุคคลสัญชาติพม่าทำงานอยู่ต่างประเทศ ต้องการเดินทาง เข้า-ออก ระหว่างประเทศพม่าและประเทศที่ตนเองทำงานอยู่

  • หากไม่มีบัตร OWIC
  • บัตร OWIC หาย
  • ข้อมูลในบัตร OWIC ไม่ตรงเนื่องจากเปลี่ยนแปลงนายจ้าง

สามารถติดต่อเพื่อ ออกบัตร owic ใบใหม่ได้
ติดต่อ 061-956-4444 กด 7

เอกสารที่ใช้ทำ บัตร OWIC

1. หนังสือเดินทาง
2. ใบอนุญาตทำงาน

สถานที่ออกบัตร OWIC ในประเทศไทย

ตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร

ขั้นตอนการออกบัตร OWIC

1. จองคิว
2. เดินทางไปทำบัตร owic
3. รอรับบัตร owic
Myanmar OWIC Card (Overseas Worker Identification Card)
Myanmar OWIC Card (Overseas Worker Identification Card)

SHARE: