วิธีตรวจสอบบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ

วิธีตรวจสอบบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศนั้นเชื่อถือได้หรือไม่ ?

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

วิธีตรวจสอบบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศนั้นเชื่อถือได้หรือไม่ ?

วิธีตรวจสอบบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ
วิธีตรวจสอบบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ

วิธีตรวจสอบบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ

 1. บริษัทมีคำว่า “นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ” ขึ้นต้นชื่อบริษัท
 2. มีใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ตามแบบ บต.1 หรือ แบบ นจ.4 ตามตัวอย่าง
 3. ลูกจ้างของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศจะมีบัตรประจำตัว แบบ บต.17 ตามตัวอย่าง
 4. นายจ้าง ไม่ต้อง วางหลักประกัน 1,000 บาทต่อ 1 คนต่างด้าว เนื่องจาก บริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องจะมีการวางเงินประกันไว้กับรัฐบาล จำนวน 5 ล้าน บาทแล้วตามที่กฎหมายกำหนด

 

ดูลักษณะการทำงานของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศว่าน่าเชื่อถือหรือไม่

1.ในการทำ MOU ที่ถูกต้อง แรงงานต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง อย่างน้อย 1 ครั้ง
การทำ MOU แบบถูกกฏหมาย ที่ได้รับการรับรองโดย กรมการจัดหางาน
 • เข้าประเทศด้วยวีซ่าท่องเที่ยว
 • กลับประเทศด้วยวีซ่าท่องเที่ยว
 • เข้าประเทศด้วยวีซ่าทำงาน
 • เข้าศูนย์อบรม
การทำ MOU ที่ไม่ได้รับการรับรองโดย กรมการจัดหางาน
 • เข้าประเทศด้วยวีซ่าท่องเที่ยว
 • ได้วีซ่าทำงาน
 • ****อาจได้รับวีซ่าปลอม

2.ทุกครั้งที่มีการจ้างทำงานควรมีเอกสารรับเงินให้นายจ้างทุกครั้ง และระบุรายละเอียดการจ้างต่างๆอย่างครบถ้วน

3.มีระบบให้ตรวจสอบการทำงานที่น่าเชื่อถือได้

ตัวอย่างเช่น ระบบติดตามการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ระบบติดตามการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบติดตามการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

 

SHARE: