เตือนต่างด้าวที่วีซ่าหมดอายุ

วีซ่าขาด วีซ่าท่องเทียวหมดอายุ ทำยังไงดี คนต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

เตือน!! คนต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชา

ขอวีซ่าท่องเที่ยว แต่ลักลอบออกนอกประเทศไทย จะเข้าประเทศไทยไม่ได้อีกเลย

เมื่อถึงเวลาที่วีซ่าท่องเที่ยวหมดอายุแล้วคนต่างด้าวไม่ได้กลับไป
ต่ออายุวีซ่า แต่ลักลอบกลับประเทศโดยไม่ผ่านสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ทำให้ไม่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อีก เข้ามาในประเทศแบบถูกต้อง
แต่ลักลอบออกจากประเทศแบบไม่ถูกต้อง
จะไม่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อีก ถึงแม้จะยื่นทำ MOU ใหม่ก็ตาม
เนื่องจากเมื่อเข้ามาในประเทศไทยแล้วจะมีการบันทึกข้อมูลไว้ แต่พอตอน
กลับประเทศแอบลักลอบกลับออกไป ทำให้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ไม่ได้บันทึกการออกนอกประเทศไทย
และคนต่างด้าวจะทำ MOU เข้าก็จะไม่สามารถเข้ามาได้อีก
เพราะครั้งเก่าที่เคยได้เข้ามายังไม่มีการบันทึกการออกนอกประเทศ
**คนต่างด้าวคนนั้นก็จะไม่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อีกเลย

มี2 วิธี แก้ไขดังนี้

วีซ่าท่องเที่ยวจะหมดอายุ
วีซ่าท่องเที่ยวจะหมดอายุ

1. วีซ่าท่องเที่ยวกำลังจะหมดอายุ !

หากเข้าประเทศไทยมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่าท่องเที่ยวจะหมดอายุ ต้องรีบกลับประเทศต้นทางก่อนวีซ่าวีซ่าจะขาด และขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาใหม่
*ระหว่างที่อยู่ในประเทศไทยต้องไม่ให้วีซ่าขาด

วีซ่าท่องเที่ยวหมดอายุ ทำไงดี
วีซ่าท่องเที่ยวหมดอายุ ทำไงดี

2. วีซ่าท่องเที่ยวหมดอายุแล้ว ต้องทำไง ?

เมื่อวีซ่าท่องเที่ยวหมดอายุแล้ว วีซ่าขาด แต่ยังไม่ได้ไปต่อวีซ่าท่องเที่ยว เมื่อเราเดินทางกลับประเทศห้ามลักลอบกลับ ต้องไปจ่ายค่าปรับที่ตม.
*โดยค่าปรับวันละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท
*ระยะเวลาที่อยู่เกิน ไม่เกิน 90 วัน

วีซ่าขาด บทลงโทษ
วีซ่าขาด บทลงโทษ

วีซ่าขาดไม่เกิน 90 วัน จ่ายค่าปรับ และสามารถเข้ามาได้อีก

แต่ถ้า เกิน 90 วัน ห้ามเข้าประเทศไทยอีก 1 ปี

เกิน 1 ปี ห้ามเข้าประเทศไทยอีก 3 ปี

เกิน 3 ปี ห้ามเข้าประเทศไทยอีก 5 ปี

เกิน 5 ปี ห้ามเข้าประเทศไทยอีก 10 ปี

คำเตือนวีซ่าขาดโดนค่าปรับ
คำเตือนวีซ่าขาดโดนค่าปรับ

คำเตือน สำหรับคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศ เกินกำหนดอนุญาต

ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

หลักเกณฑ์การห้ามเข้าประเทศ

กรณีมอบตัว

อยู่เกินกว่า 90 วัน   ห้ามเข้าประเทศ 1 ปี

อยู่เกินกว่า 1 ปี   ห้ามเข้าประเทศ 3 ปี

อยู่เกินกว่า 3 ปี   ห้ามเข้าประเทศ 5 ปี

อยู่เกินกว่า 5 ปี   ห้ามเข้าประเทศ 10 ปี

กรณี ถูกจับดำเนินคดี

อยู่ไม่เกิน 1 ปี   ห้ามเข้าประเทศ 5 ปี

อยู่เกินกว่า 1 ปี   ห้ามเข้าประเทศ 10 ปี

คำเตือนวีซ่าขาด
คำเตือนวีซ่าขาด

SHARE: