เตือน แรงงานต่างที่ต่อใบอนุญาตทำงานถึง 13 ก.พ. 2566 แล้ว

เตือน แรงงานต่างที่ต่อใบอนุญาตทำงานถึง 13 ก.พ. 2566 แล้ว

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

🔥🔥🔥เตือน !! 🔥🔥🔥

นายจ้าง/สถานประกอบการที่ยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวในระบบถึง 13 ก.พ. 2566 แล้ว

ประชาสัมพันธ์ แรงงานต่างที่ต่อใบอนุญาตทำงานถึง 13 ก.พ. 2566 แล้ว
ประชาสัมพันธ์ แรงงานต่างที่ต่อใบอนุญาตทำงานถึง 13 ก.พ. 2566 แล้ว

❌แต่ยังแนบเอกสารไม่ครบ (ขาด Passport, Visa )❌

💨💨ให้รีบดำเนินการแนบเอกสารเพิ่มเติม

👉🏼👉🏼ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2566

❌❌มิฉะนั้น การอนุญาตให้ทำงานจะสิ้นสุดลงตามกฎหมาย

เตือน แรงงานต่างที่ต่อใบอนุญาตทำงานถึง 13 ก.พ. 2566 แล้ว
เตือน แรงงานต่างที่ต่อใบอนุญาตทำงานถึง 13 ก.พ. 2566 แล้ว

ถ้ายังไม่มีหนังสือเดินทาง ให้ดูข้อมูลการทำหนังสือเดินทางด้านล่างนี้ 

SHARE: