การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณี แรงงานต่างด้าว กัมพูชา เมียนมา ลาว

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณี แรงงานต่างด้าว กัมพูชา เมียนมา ลาว

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณี แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา, เมียนมา, ลาว) แยกตามกลุ่มแรงงานต่างด้าว

ท่านสามารถตรวจสอบกลุ่มแรงงานต่างด้าวเบื้องต้น และเอกสารที่ต้องเตรียมได้ด้วยตนเอง

ในส่วนนี้จะมีเฉพาะข้อมูลของ การต่อวีซ่า ที่ ตรวจคนเข้าเมือง เท่านั้น ถ้าต้องการดูข้อมูลทั้งหมด กดที่นี่

1 การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณี แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา, เมียนมา, ลาว)
1 การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณี แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา, เมียนมา, ลาว)
2 การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณี แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา, เมียนมา, ลาว)
2 การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณี แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา, เมียนมา, ลาว)
3 การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณี แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา, เมียนมา, ลาว)
3 การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณี แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา, เมียนมา, ลาว)
Non L-A การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณี แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา, เมียนมา, ลาว)
Non L-A การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณี แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา, เมียนมา, ลาว)
มติ ครม. การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณี แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา, เมียนมา, ลาว)
มติ ครม. การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณี แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา, เมียนมา, ลาว)

 

ในส่วนนี้จะมีเฉพาะข้อมูลของ การต่อวีซ่า ที่ ตรวจคนเข้าเมือง เท่านั้น ถ้าต้องการดูข้อมูลทั้งหมด กดที่นี่

บริการต่อวีซ่า
บริการ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 2564 กลุ่มบัตรชมพูอีก1ปี หมดอายุ 2021
บริการ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 2564 กลุ่มบัตรชมพูอีก1ปี หมดอายุ 2021

SHARE: