ปิดศูนย์ OSS ต่อบัตรชมพู

ปิดศูนย์ OSS ต่อบัตรชมพูแล้ว ทำไงดี?

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ปิดศูนย์ OSS ต่อบัตรชมพู
ปิดศูนย์ OSS ต่อบัตรชมพู

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทางกระทรวงแรงงานประกาศปิดศูนย์ OSS ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และ ขยายเวลา

ส่งผลกระทบดังนี้

1. กลุ่มที่รอเข้าศูนย์ คือ ผ่านการตรวจสุขภาพแล้ว ตามประกาศเราจะเริ่มดำเนินการต่อได้อีกครั้งในช่วงเวลา 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (จะมี มติ ครม. ประกาศขยายเวลาและผ่อนผัน) การต่อรอบนี้จะไม่มีศูนย์ OSS แล้ว ทำให้จากเดิมจะเดินทางมาที่ศูนย์1ครั้ง เป็น2ครั้งแทนโดยแรงงานจะต้องเดินทางไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรับวีซ่า และถ่ายบัตรชมพูที่เขตหรืออำเภอ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

2. กลุ่มที่ตรวจสุขภาพแล้วแต่ผลการตรวจไม่ผ่าน ให้รีบดำเนินการรักษาและตรวจใหม่เมื่อได้ใบรับรองแพทย์แล้วให้รีบนำส่งแก่บริษัทฯเพื่อเตรียมเอกสารให้พร้อม

3. กลุ่มที่ยังไม่ได้ยื่นเรื่อง เป็นโอกาสอันดีในการรีบยื่นเรื่องให้ทันภายในกำหนดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ดูจากลิงก์นี้)

4. กลุ่มที่เข้าศูนย์และได้รับบัตรชมพูใบใหม่แล้ว เท่ากับทำเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ต้องทำอะไรต่อ แต่ต้องเตรียมการในการต่ออายุปีต่อไป (ดูจากลิงก์นี้)


ทางเรามิได้นิ่งนอนใจและพร้อมดำเนินต่อทันที เมื่อถึงเวลาที่กำหนด

หากมีความคืบหน้าทาง บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด จะรีบประชาสัมพันธ์แจ้ง นายจ้างทุกท่านโดยด่วน

กราบขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563

#เราจะผ่านCOVID19ไปด้วยกัน

อ้างอิง:

https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/33290

https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/33262

https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/33261

https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/33320

https://www.doe.go.th/prd/main/activities/param/site/1/cat/23/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/10872

SHARE: