กัมพูชา ทำเล่มใหม่ 10ปี + ย้ายตราวีซ่า + แก้ไขใบอนุญาตทำงาน

PROMOTION แรงงานกัมพูชา ทำเล่มใหม่ 10ปี + ย้ายตราวีซ่า + แก้ไขใบอนุญาตทำงาน

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

แรงงาน กัมพูชา ทำเล่มใหม่ 10ปี + ย้ายตราวีซ่า + แก้ไขใบอนุญาตทำงาน

พาสปอร์ตแรงงานกัมพูชาหมดอายุ!

PROMOTION ราคาพิเศษ!!!

จากปกติ ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 10,500 บาท

ย้ายตราวีซ่า 1,500

แจ้งเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหนังสือเดินทาง 1,400 บาท

รวมเป็น 13,400

แต่ถ้ายื่นทำพร้อมกันได้รับส่วนลด 900 บาท

เหลือเพียง 12,500 บาท

SHARE: