แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ให้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ให้ถูกกฎหมาย

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

แรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า (เมียนมา) ลาว กัมพูชา อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

วิธีแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ให้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

แรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า (เมียนมา) ลาว กัมพูชา อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร | มีวีซ่าท่องเที่ยว | ต่อใบอนุญาตไม่ได้ | เข้าศูนย์ OSS ไม่ทัน

แก้ไขให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย 100 %

ยื่นทำ MOU ได้ ทั้ง3สัญชาติ พม่า (เมียนมา) ลาว กัมพูชา
ดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าตามข้อตกลง MOU โดยสามารถทำได้ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป

นำเข้าแรงงานพม่า (MOU-Return) แบบถูกกฎหมาย

mouเมียนมาคนเก่าให้ถูกกฎหมาย
mouเมียนมาคนเก่าให้ถูกกฎหมาย

นำเข้าแรงงานกัมพูชา (MOU-Return) แบบถูกกฎหมาย

mouกัมพูชาคนเก่าให้ถูกกฎหมาย
mouกัมพูชาคนเก่าให้ถูกกฎหมาย

นำเข้าแรงงานลาว (MOU-Return) แบบถูกกฎหมาย

mouลาวคนเก่าให้ถูกกฎหมาย
mouลาวคนเก่าให้ถูกกฎหมาย

 

เอกสารที่จะได้รับ

หนังสือเดินทาง (Passport)
วีซ่าทำงาน 2 ปี (Visa)
ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (Work Permit)

สามารถอยู่ทำงานได้ 4 ปี โดย 2 ปี ต่ออายุได้อีก 2 ปี

โทษทางกฎหมายถ้าจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
โทษทางกฎหมายถ้าจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

SHARE: