แรงงานต่างด้าว มติ ครม. 5 ก.ค. 65 ที่ได้รับการอนุมัติช่วงที่3 ข้อ10 แล้ว

แรงงานต่างด้าว มติ ครม. 5 ก.ค. 65 ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

แรงงานต่างด้าว มติ ครม. 5 ก.ค. 65 ขึ้นทะเบียน ที่ได้รับการอนุมัติ ถึงข้อ 10 แล้ว

แรงงานต่างด้าว มติ ครม. 5 ก.ค. 65 ที่ได้รับการอนุมัติช่วงที่3 ข้อ10 แล้ว

ต้องปฎิบัติดังต่อไปนี้

1. พิมพ์เอกสารช่องที่ 10 จากระบบ ตามตัวอย่างนี้

2 รวมตัวอย่างใบอนุญาตทำงานที่ใช้ทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าว

2. ตรวจสอบที่คนต่างด้าวว่ามีหนังสือเดินทางหรือยัง

ถ้ามีแล้ว ให้ดูวันที่หมดอายุว่าเหลือพอที่จะลงตราวีซ่าได้ถึง 13 ก.พ. 2566 หรือไม่ (จะให้ดีควรมีอายุถึง 13 ก.พ. 2568 รองรับการต่ออายุได้อีก 2 ปี)

นำหนังสือเดินทางไปตรวจลงตราวีซ่า ให้ถึง 13 ก.พ. 2566

ถ้ายังไม่มีหนังสือเดินทาง ให้ดูข้อมูลการทำหนังสือเดินทางด้านล่างนี้ 

3. ติดต่อจองคิวเข้าถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว

(บัตรชมพู) ที่ สำนักงานเขต รายละเอียดการถ่ายบัตรชมพู

ภาพบรรยากาศการทำงาน พาเพื่อนๆแรงงานกลุ่ม บต.23 ไปถ่ายบัตรชมพู
ภาพบรรยากาศการทำงาน พาเพื่อนๆแรงงานกลุ่ม บต.23 ไปถ่ายบัตรชมพู

4. ยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงาน จาก 13 ก.พ. 2566 ไปถึง 13 ก.พ. 2567

ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568
ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

 

อ้างอิง มติ ครม. 5 ก.ค. 2565 และ ประกาศกระทรวง
https://www.passport.co.th/employer/resolution5july2022/

SHARE: