បើកវគ្គថ្មីលិខិតធ្វើការពលករ ប័តជំពូ លិខិតធ្វើការ វីសាពលករ អាចធ្វើការបានដល់ ថ្ងៃទី ៣១ មិនា ឆ្នាំ២០២២

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

បើកវគ្គថ្មីលិខិតធ្វើការពលករ ប័តជំពូ លិខិតធ្វើការ វីសាពលករ អាចធ្វើការបានដល់ ថ្ងៃទី ៣១ មិនា ឆ្នាំ២០២២

ក្រុមMOU នៅគ្រប់២ឆ្នាំឬ4ឆ្នាំ នៅខុសថៅកែ ប្តូរថៅកែមិនបាន គ្មានឯកសារផ្ទេរចេញ ប័តជំពូអស់អាយុ ដែលតមិនទាន់វគ្គដំបូង

(តាមមតិ ខរម.ថ្ងៃទី៤ សីហា ២០២០)

ឈ្មួកកណ្តាលជាច្រើន តម្លៃថោកខ្លះថ្លៃខ្លះ ហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើសយើង?

ខាងយើងជាតំណែងឲ្យការដំណើរការឯកសារដែលស្របច្បាប់

ប្រពន្ធ័ត្រួតពិនិត្យរបស់យើង ធានាទាន់សម័យបំផុត ច្បាស់លាស់ ងាយស្រួល

ជំហានតលិខិតធ្វើការនិងវីសា ក្រុមMOU នៅគ្រប់២ឆ្នាំឬ4ឆ្នាំ នៅខុសថៅកែ ប្តូរថៅកែមិនបាន គ្មានឯកសារផ្ទេរចេញ ប័តជំពូអស់អាយុ ដែលតមិនទាន់វគ្គដំបូង
ជំហានតលិខិតធ្វើការនិងវីសា ក្រុមMOU នៅគ្រប់២ឆ្នាំឬ4ឆ្នាំ នៅខុសថៅកែ ប្តូរថៅកែមិនបាន គ្មានឯកសារផ្ទេរចេញ ប័តជំពូអស់អាយុ ដែលតមិនទាន់វគ្គដំបូង

ប្រសិនបើមានពលករ២០ឡើងទៅ មានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស! អាចទំនាក់ទំនងមកភ្លាមបាន

តម្លៃសេវាកម្ម ថ្លៃចំណាយ និងសេវាលិខិតធ្វើការវីសា ក្រុម MOUនៅគ្រប់២ឆ្នាំឬ៤ឆ្នាំ នៅខុសឈ្មោះថៅកែ ប្តូរថៅកែមិនបាន គ្មានលិខិតផ្ទេរចេញ ប័ត្រជំពូអស់អាយុ ដែលតវគ្គដំបូងមិនទាន់
តម្លៃសេវាកម្ម ថ្លៃចំណាយ និងសេវាលិខិតធ្វើការវីសា ក្រុម MOUនៅគ្រប់២ឆ្នាំឬ៤ឆ្នាំ នៅខុសឈ្មោះថៅកែ ប្តូរថៅកែមិនបាន គ្មានលិខិតផ្ទេរចេញ ប័ត្រជំពូអស់អាយុ ដែលតវគ្គដំបូងមិនទាន់

ថ្លៃសេវាកម្ម ចំណាយ និងការទូទាត់ទាំអស់ ការតលិខិតពលករ ប័តជំពូ លិខិតធ្វើការវីសាពលករ
តម្លៃនេះរួមគ្រប់យ៉ាងគ្មានការចំណាយបន្ថែម ឈ្មួញកណ្តាលដែលប្រាប់តម្លៃថោកខុសធម្មតា គួរតែធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យច្បាស់លាស់ក្រែងមានបញ្ហាពេលក្រោយ

ឯកសារដែលត្រូវប្រើ តលិខិតធ្វើការនិងវីសា ក្រុម MOU នៅគ្រប់ ២ឆ្នាំឬ ៤ឆ្នាំ ខុសថៅកែ ប្តូរថៅកែមិនបាន មិនមានលិខិតផ្ទេរចេញ ប័ត្រជំពូអស់អាយុ ដែលតមិនទាន់វគ្គដំបូង
ឯកសារដែលត្រូវប្រើ តលិខិតធ្វើការនិងវីសា ក្រុម MOU នៅគ្រប់ ២ឆ្នាំឬ ៤ឆ្នាំ ខុសថៅកែ ប្តូរថៅកែមិនបាន មិនមានលិខិតផ្ទេរចេញ ប័ត្រជំពូអស់អាយុ ដែលតមិនទាន់វគ្គដំបូង
ជំហានតលិខិតធ្វើការនិងវីសា ក្រុមMOU នៅគ្រប់២ឆ្នាំឬ4ឆ្នាំ នៅខុសថៅកែ ប្តូរថៅកែមិនបាន គ្មានឯកសារផ្ទេរចេញ ប័តជំពូអស់អាយុ ដែលតមិនទាន់វគ្គដំបូង
 1. ដាក់ពាក្យស្មើសុំលិខិតធ្វើការ ចាយលុយថ្លៃសេវាកម្
  ***មុនថ្ងៃទី ៣១ តុលា ឆ្នាំ២០២០
 2. ណាត់ជួបពិនិត្យសុខភាព និងបូកសរុបថ្លៃសេវកម្ម
 3. ការនាំពលករទៅពិនិត្យសុខភាព
 4. ទទួលលទ្ធផលនៅមន្ទីរពេទ្យ
 5. ប្រមូលឯកសារវីសានៅ ទីចាត់ការអន្តប្រវេស៍ (ត.ម)
  ***ជំហានទី២-៥ ត្រូវតែដំណើរការឲ្យរួចមុនថ្ងៃទី ៣១ មករាឆ្នាំ២០២១
 6. នាំពលករទៅក្រសួងដើម្បីធ្វើលិខិតធ្វើការ
  ***ដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី១ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ដល់ ៣១ មិនា ២០២១

អ្វីដែលទទួលគឺ

1 វីសារមានសុពលភាពដល់ ថ្ងៃទី៣១ មិនា ២០២១
2 លិខិតធ្វើការមានសុពលភាពដល់ថ្ងៃទី៣១ មិនា ២០២២
3 លិខិតធ្វើការសំគាល់ខ្លួនថ្មី


តម្លៃសេវាកម្ម ថ្លៃចំណាយ និងសេវាលិខិតធ្វើការវីសា ក្រុម MOUនៅគ្រប់២ឆ្នាំឬ៤ឆ្នាំ នៅខុសឈ្មោះថៅកែ ប្តូរថៅកែមិនបាន គ្មានលិខិតផ្ទេរចេញ ប័ត្រជំពូអស់អាយុ ដែលតវគ្គដំបូងមិនទាន់

មានធានារ៉ប់រ៉ងសុខភាព 1-5 នាក់ តម្លៃ 8,500 បាត
មានធានារ៉ប់រ៉ងសុខភាព 6-9 នាក់ តម្លៃ 8,000 បាត
មានធានារ៉ប់រ៉ងសុខភាព 10 នាក់ តម្លៃ 7,500 បាត

ក្រុមដែលត្រូវចូលធានារ៉ប់រ៉ង តែមិនទាន់ចូល ត្រូវថែមថ្លៃធានារ៉ប់រ៉ង
៣ខែ ថែមម្នាក់500បាតបន្ថែមទៀត

(មេផ្ទះ)ក្រុមដែលមិនចូលធានារ៉ប់រង គឺទិញធានាសុខភាព២ឆ្នាំ
ត្រូវថែមម្នាក់3,200បាត

ឯកសារដែលទទួលបាន

 • វីសាបានដល់ថ្ងៃទី ៣១/មិនា/២០២១
 • លិខិតធ្វើការបានដល់ ៣១/មិនា/២០២២
 • លិខិតសំគាល់ខ្លួនថ្មី
 • ពិនិត្យសុខភាព(សេវាថ្លៃសុខភាព២ដង)
 • ថ្លៃធ្វើដំណើរ

ការចំណាយថ្លៃសេវាកម្ម

ចាយលើកទី១ ទាំងអស់ថ្ងៃដែលយកឯកសារមកដំណើរការ
(ព្រោះថ្លៃសេវាកម្មផ្សេងៗ ដែលត្រូវចំណាយតាមផ្នែកផ្សេៗ ត្រូវចំណាយមុនដំណើរការបាន)

រយៈពេលដំណើរការ

រយៈពេល៦០-៩០ថ្ងៃ


ឯកសារដែលត្រូវប្រើ តលិខិតធ្វើការនិងវីសា ក្រុម MOU នៅគ្រប់ ២ឆ្នាំឬ ៤ឆ្នាំ ខុសថៅកែ ប្តូរថៅកែមិនបាន មិនមានលិខិតផ្ទេរចេញ ប័ត្រជំពូអស់អាយុ ដែលតមិនទាន់វគ្គដំបូង
ឯកសារថៅកែ

បុគ្គលធម្មតា(៥ឈុត)

1. កូពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
2. កូពីឯកសារទីលំនៅ
3. ផែនទី

ក្រុមហ៊ុន(៥ឈុត)

1. កូពីឯកសាររបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងឈុត អាយុមិនលើស៣ខែ
2. កូពីអត្តសណញ្ញាណប័ណ្ណ (ប្រធានចុះហត្ថលេខា)
3. កូពីឯកសារទីលំនៅ (ប្រធានចុះហត្ថលេខា)

ករណីមិនមែនម្ចាស់ផ្ទះត្រូវបន្ថែមឯកសារម្ចាស់ផ្ទះ

1. កូពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ(ម្ចាស់ផ្ទះ)
2. កូពីឯកសារទីលំនៅ(ម្ចាស់ផ្ទះ)
3. ឯកសារយល់ព្រមឲ្យប្រើទីលំនៅ

ប្រភេទការងារ

ករណីផ្នែកម៉ៅកាសំណង់

– កូពីកិច្ចសន្យាម៉ៅកា អាយុមិនលើស២ឆ្នាំ
– កូពីឯកសារទីលំនៅ ឬផ្លង់ដីទីលំនៅសាងសង់ក្នុងកិច្ចសន្យា
– កូពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងកិច្ចសន្យា(កិច្ចសន្យា)
– កូពីឯកសារទីលំនៅ (កិច្ចសន្យា)
– ផែនទីកន្លែងធ្វើការសាងសង់

ករណីអាវកម្មផ្សេងៗ ដែលត្រូវមានឯកសារដូចជា កិច្ចសន្យាជួល ផាបៀនកានខា ជាដើម

– លក់ដូរ តូប
– ហាងបាយ
– អាជីវកម្មផ្សេងៗ
– កសិកម្ម(កូពីផ្លង់ដី)

ករណីជួលកន្លែង

1. កិច្ចសន្យាជួល
2. កូពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ (អ្នកឲ្យជួល)
3. កូពីឯកសារទីលំនៅ (អ្នកឲ្យជួល)
4. ផែនទី

ឯកសារដែលប្រើរបស់កូនឈ្នួល

1. រូបថត 4*6 ៦សន្លឹក ផ្ទៃខាងក្រោយពណ៍សរ
2. កូពី ប៉ាស្ព័រ និងមុខវីសា
3. កូពីលិខិតធ្វើការ
**ឯកសារទាំងនេះត្រូវប្រើរបស់ពិត

SHARE: