ทำไมเราต้องไปเปลี่ยนประเภทงานให้ลูกน้องต่างด้าว

ทำไมเราต้องไปเปลี่ยนประเภทงานให้ลูกน้องต่างด้าว?

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ทำไมเราต้องไปเปลี่ยนประเภทงานให้ลูกน้องต่างด้าว?
ทำไมเราต้องไปเปลี่ยนประเภทงานให้ลูกน้องต่างด้าว?

แจ้งเปลี่ยนประเภทงานให้ลูกน้องต่างด้าว? มีขั้นตอนยังไง

ทำไมเราต้องไปเปลี่ยนประเภทงานให้ลูกน้องต่างด้าว?

ไม่ต้องเปลี่ยน ถ้า ลูกน้องต่างด้าวเรา ทำงานกรรมกร ที่ใช้แรงงานทั่วไป ยก แบก หาม เป็นต้น

แต่ถ้าลูกน้องต่างด้าวเราเริ่มมีฝีมือขึ้นมาบ้าง เขาข่ายตามประกาศนี้ บัญชีที่ 3 หน้า 8-9

https://bit.ly/2WnQ1IO

เราต้องไปแจ้งเปลี่ยนประเภทงานให้ลูกน้องต่างด้าวให้ตรงตามงานที่เขาทำ

ถ้าเราไม่ทำ

นายจ้างจะผิดกฎหมาย มาตรา 9 มีโทษปรับ 10,000 – 100,000 ต่อคน
แรงงานต่างด้าวจะผิดกฎหมาย มาตรา8 มีโทษปรับ 5,000 – 50,000 และถูกส่งกลับประเทศ


บริการยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงานเป็นงานก่อสร้าง
บริการยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงานเป็นงานก่อสร้าง
บริการ ยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน เป็นงานขายของหน้าร้าน
บริการ ยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน เป็นงานขายของหน้าร้าน

SHARE: