บริการพาไปทำหนังสือเดินทางลาว อายุ 10 ปี

บริการพาไปทำหนังสือเดินทางลาว ที่สถานทูตลาว

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

แรงงานสัญชาติลาว ที่ปัจจุบันอยู่ในประเทศไทย

ตรวจสอบหนังสือเดินทางลาว พาสปอร์ตลาว ของท่าน

วิธีดูวันหมดอายุหนังสือเดินทาง ลาว 13 FEB 2023

ถ้าเข้าเงื่อนไขตามข้อดังต่อไปนี้

  • เหลืออายุไม่ถึง 1 ปี  หรือ หมดอายุก่อน 13 Feb 2025
  • หน้าเล่มพาสปอร์ตเต็มทุกหน้า ไม่พอสำหรับการต่อวีซ่า (จาก 13 Feb 2023 ถึง 13 Feb 2025)

ให้ท่านรีบดำเนินการทำหนังสือเดินทาง ( Passport ) เล่มใหม่ทันที

บริการพาไปทำหนังสือเดินทางลาว ที่สถานทูตลาว

บริการพาไปทำหนังสือเดินทางลาว ที่สถานทูตลาว อายุ 10 ปี

ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางลาวเล่มใหม่

  1. นำเอกสาร หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมบัตรประชาชนเมียนมา(ลาว)ตัวจริง และสำเนาทะเบียนบ้าน มายื่นเพื่อจองคิว
  2. นัดหมายเพื่อมาถ่ายรูปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ที่ สถานทูตลาว
  3. รอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ประมาณ 25-30 วัน

 

ถ้าไม่อยากเดินทางไปสถานทูตลาว ก็สามารถทำได้ รายละเอียด ที่นี่

 

ค่าใช้จ่ายทำหนังสือเดินทางลาวเล่มใหม่

รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการทั้งหมดคนละ 5,500 บาท

การชำระเงิน

แบ่งจ่าย 2 ครั้ง

1. ส่งเรื่องดำเนินการ ชำระเงินมัดจำ คนละ 2,000 บาท
2. เมื่อนัดเดินทางไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ชำระเงินส่วนที่เหลือ

 

ราคาข้างต้นจะได้รับ

1. หนังสือเดินทางลาวใหม่อายุ 10 ปี

2. ค่าเดินทางไปทำหนังสือเดินทาง

3. ค่าจัดส่งหนังสือเดินทาง

 

เอกสารที่ต้องใช้ทำหนังสือเดินทางลาวเล่มใหม่

   เอกสารแรงงาน

1. พาสปอร์ตเดิม

2. หน้าวีซ่าล่าสุด

3. ใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู)

4. บัตรประชาชนแรงงานลาวตัวจริง (ถ้ามีแต่สำเนาก็สามารถทำได้ รายละเอียด ที่นี่ )

5. สำเนาทะเบียนบ้านแรงงานลาว

6. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป พื้นหลังขาว (มีบริการถ่ายรูปให้ ฟรี )

   เอกสารนายจ้าง

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน (นิติบุคคล)

 

วิธีการดูรายละเอียดต่างๆ ในหน้าหนังสือเดินทางสัญชาติลาว
วิธีการดูรายละเอียดต่างๆ ในหน้าหนังสือเดินทางสัญชาติลาว
ลาวทำพาสปอร์ตใหม่ ไม่นาน
ลาวทำพาสปอร์ตใหม่ ไม่นาน

เมื่อได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้วยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องนำเล่มใหม่ที่ได้มาพร้อมเล่มเก่าไปทำการย้ายตราวีซ่าจากเล่มเก่ามาเล่มใหม่ด้วยครับ รายละเอียดตามลิงก์นี้ ย้ายตราวีซ่า

โปรโมชั่น: ทำเล่มใหม่ + ย้ายตราวีซ่า รับส่วนลดค่าย้ายวีซ่า 500บาท ต่อคน

 

 

อย่าลืม! เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

สถานทูตลาวในไทย

 

SHARE: