ทำหนังสือเดินทางลาว ที่สถานทูตลาว หรือ เวียงจันทน์

ทำหนังสือเดินทางลาว ที่สถานทูตลาว หรือ เวียงจันทน์ ดี ???

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ทำหนังสือเดินทางลาวที่ไหน สถานทูตลาว หรือ เวียงจันทน์ ดี ???

ดีคนละแบบ-ทำได้แน่-ใช้ได้จริง
เปรียบเทียบความแตกต่างของการทำหนังสือเดินทางลาว
เปรียบเทียบความแตกต่างของการทำหนังสือเดินทางลาว

1. ทำหนังสือเดินทางที่สถานทูตลาว

ราคา 5,500 บาท

เอกสารสำคัญ ต้องมีบัตรประชาชนตัวจริง

การเดินทาง เดินทางมาที่สถานทูตลาวด้วยตนเอง 1 ครั้ง

ข้อดี ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า เหมาะผู้ที่เดินทางมาที่สถานทูตลาวได้สะดวก

ข้อเสีย ไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตนเอง/ใช้เอกสารเยอะกว่า

 

2. ส่งเอกสารทำหนังสือเดินทางผ่านระบบออนไลน์

ราคา 12,000 บาท

เอกสารสำคัญ ใช้สำเนาบัตรประชาชนได้

การเดินทาง ไม่ต้องเดินทาง ทำผ่านระบบออนไลน์

ข้อดี ไม่ต้องมาด้วยตนเอง / เหมาะกับคนที่อยู่ต่างจังหวัด / ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง

ข้อเสีย มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า

 

*ทะเบียนบ้าน ใช้เป็นสำเนาเพื่อดำเนินการได้ทั้ง 2 แบบ

 

SHARE: