ผลงานนำเข้าแรงงานต่างด้าว จัดหาแรงงานต่างด้าว

จัดหาแรงงานต่างด้าว ทำงานโรงงานและก่อสร้าง โดยการนำเข้า MOU

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

นำเข้าแรงงานพม่า mou จัดหาแรงงานต่างด้าวพม่า
นำเข้าแรงงานพม่า mou จัดหาแรงงานต่างด้าวพม่า
นำเข้าแรงงานลาว mou จัดหาคนงานลาว
นำเข้าแรงงานลาว mou จัดหาคนงานลาว
นำเข้าแรงงานกัมพูชา mou จัดหาคนงาน
นำเข้าแรงงานกัมพูชา mou จัดหาคนงาน

นำเข้าแรงงานต่างด้าว สำหรับธุรกิจงานโรงงานและก่อสร้าง

จัดหาแรงงานต่างด้าว ทั้ง3สัญชาติ

พม่า(เมียนมา) ลาว กัมพูชา

ถูกกฎหมายตามข้อตกลง MOU

สำหรับทำงานในโรงงานทุกประเภท  งานก่อสร้าง เย็บผ้า ร้านอาหาร หรืออื่นๆ

ค่าใช้จ่ายและค่าบริการเริ่มต้นที่คนละ 1,000 – 4,500 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทงานและจำนวนแรงงานที่ต้องการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัท

อย่าลืม! เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

รวมผลงานนำเข้าแรงงานต่างด้าว

ผลงานบริการแรงงานต่างด้าว จัดหานำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU พม่า ลาว กัมพูชา
ผลงานบริการแรงงานต่างด้าว จัดหานำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU พม่า ลาว กัมพูชา

SHARE: