บริการเสริม บัตรชมพู 2565 ลงทะเบียนมาแล้ว มติ ครม. 5 ก.ค. 2565

บริการเสริม บัตรชมพู 2565 ลงทะเบียนมาแล้ว มติ ครม. 5 ก.ค. 2565

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนทำบัตรชมพู 2565 ในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

เกิดความไม่สะดวกที่จะไปดำเนินการในขั้นตอนอื่นๆ ที่มีอีกมากหลายขั้นตอนเช่น

  • ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานที่ธนาคารกรุงไทย ภายใน 15 ตุลาคม 2565
  • ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์  ภายใน 15 ตุลาคม 2565
  • การจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ภายใน 13 กุมภาพันธ์ 2566
  • การพาแรงงานไปตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค ภายใน 13 กุมภาพันธ์ 2566
  • การซื้อประกันสุขภาพให้แรงงานต่างด้าว ภายใน 13 กุมภาพันธ์ 2566
  • จัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู) ภายใน 13 กุมภาพันธ์ 2566

รับบริการดำเนินการแบบแยกขั้นตอน ตามที่ท่านต้องการ ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมดังนี้

บริการเสริม บัตรชมพู 2565 ลงทะเบียนมาแล้ว มติ ครม. 5 ก.ค. 2565 ยื่นคำขออนุญาตทำงาน และ ชำระค่าธรรมเนียม

 

บริการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานที่ธนาคารกรุงไทย และ ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม 2,500 บาท ต่อคน

หมดเขตวันที่ 15 ตุลาคม 2565

รับเอกสารถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2565


 

บริการเสริม บัตรชมพู 2565 ลงทะเบียนมาแล้ว มติ ครม. 5 ก.ค. 2565 จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)

 

บริการพาแรงงานต่างด้าวไป จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม 1,800 บาท ต่อคน

หมดเขตวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2566

รับเอกสารถึงวันที่ 13 มกราคม 2566


 

บริการเสริม บัตรชมพู 2565 ลงทะเบียนมาแล้ว มติ ครม. 5 ก.ค. 2565 พาแรงงานต่างด้าวตรวจโรค และ ซื้อประกันสุขภาพ

 

บริการพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค และ ซื้อประกันสุขภาพให้แรงงานต่างด้าว 

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม

  • งานกรรมกร ตรวจสุขภาพ + ประกันสุขภาพ 4 เดือน(เอกชน)  2,890 บาท ต่อคน
  • งานรับใช้ในบ้าน ตรวจสุขภาพ + ประกันสุขภาพ 1 ปี 3,400 บาท ต่อคน

หมดเขตวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2566

รับเอกสารถึงวันที่ 13 มกราคม 2566


 

บริการเสริม บัตรชมพู 2565 ลงทะเบียนมาแล้ว มติ ครม. 5 ก.ค. 2565 ถ่ายบัตรชมพู

 

บริการพาแรงงานต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู) 

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อคน

หมดเขตวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2566

รับเอกสารถึงวันที่ 13 มกราคม 2566

SHARE: