บริการรับรองเอกสารแรงงานต่างด้าว ที่สถานทูต

บริการรับรองเอกสารแรงงานต่างด้าว ที่สถานทูต

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

บริการรับรองเอกสารแรงงานต่างด้าวกับสถานทูตพม่า, ลาว, กัมพูชา ประจำประเทศไทย

เพื่อใช้ในการติดต่อราชการกรณี ต่างๆ ดังนี้

1.ข้อมูลหนังสือเดินทางเล่มเก่ากับเล่มใหม่ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงไม่ตรงกัน

2.ขอเอกสารรับรองเพื่อไปทำใบขับขี่

3.หรือ กรณีอื่นๆ ที่ทางราชการขอเอกสารรับรอง

*ขั้นตอนการรับรองเอกสารและค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่ละประเทศ

SHARE: