ความแตกต่างระหว่างหนังสือเดินทางเมียนมา CI กับ PJ

Ci กับ PJ แตกต่างกันยังไง เรามีคำตอบ

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

หนังสือเดินทางเมียนมา Ci กับ PJ แตกต่างกันยังไง ?

Ci กับ PJ แตกต่างกันตรงที่ Ci ใช้ เฉพาะเดินทางประเทศไทยและเมียนมา ส่วน PJ ใช้เดินทางไปประเทศไหนก็ได้

ซึ่งแรงงานสัญชาติเมียนมาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยไม่มีความประสงค์จะไปประเทศอื่นอยู่แล้ว 
ถ้าสามารถเลือกได้ทำ เล่ม Ci ก็เพียงพอต่อการใช้ทำงานในประเทศไทย เพราะค่าทำเล่ม Ci จะถูกกว่า เล่ม PJ

หนังสือรับรองสถานะบุคคล CI เล่มสีเขียว คืออะไร?

ข้อมูลต่างๆ เล่ม Ci พม่า เล่มเขียว 2024
ข้อมูลต่างๆ เล่ม Ci พม่า เล่มเขียว 2024

หนังสือรับรองสถานะบุคคล (Certificate of Identity) คือ เอกสารที่แสดงว่า คนต่างด้าว ผู้นั้นได้รับการรับรองสัญชาติเมียนมา จากทางการประเทศเมียนมา มีอายุ 4 ปี

หนังสือรับรองสถานะบุคคล CI เกิดขึ้นจากความร่วมมือของรัฐบาลไทยโดยกระทรวงแรงงาน รัฐบาลเมียนมา จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทย แบบผิดกฎหมาย ให้มาขึ้นทะเบียนพิสูจน์สัญชาติและจะได้ทำหนังสือเดินทางที่ถูกต้องต่อไป

หนังสือรับรองสถานะบุคคล CI สามารถใช้เพื่อการเดินทาง เข้า-ออก ประเทศไทยและประเทศเมียนมา ได้เหมือนหนังสือเดินทางอื่นๆตามปกติ เพียงแต่จะสามารถใช้เพื่อเดิน ทาง เข้า-ออก ประเทศไทย และ ประเทศเมียนมา 2 ประเทศนี้เท่านั้น ไม่สามารถเดินทางไปประเทศที่ 3 ได้

หนังสือเดินทาง เล่มสีแดง PJ Inter Passport คืออะไร

ข้อมูลต่างๆ หนังสือเดินทางพม่า PJ

หนังสือเดินทาง เล่มสีแดง PJ คือเอกสารสำคัญประจำตัวที่รัฐบาลประเทศเมียนมา ออกให้แก่พลเมืองหรือคนในชาติของประเทศเมียนมา เป็นเอกสารที่รับรองสัญชาติของผู้ถือ เพื่อใช้แสดงตนในการเดินทางไปต่างประเทศ ใช้ได้ทั้งการเดินทางไปท่องเที่ยว ทำงาน หรือประกอบธุรกิจ มีอายุ 5 ปี หนังสือเดินทาง เล่มสีแดง PJ-PV Inter passport สามารถเดินทางเข้า-ออก ประเทศไทย ประเทศเมียนมา และสามารถไปประเทศที่ 3 ได้

 

SHARE: