ความแตกต่างระหว่างหนังสือเดินทางเมียน CI กับ PJ

Ci กับ PJ แตกต่างกันยังไง เรามีคำตอบ

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

หนังสือเดินทางเมียนมา Ci กับ PJ แตกต่างกันยังไง ?

Ci กับ PJ แตกต่างกันตรงที่ Ci ใช้ เฉพาะเดินทางประเทศไทยและเมียนมา ส่วน PJ ใช้เดินทางไปประเทศไหนก็ได้

ซึ่งแรงงานสัญชาติเมียนมาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยไม่มีความประสงค์จะไปประเทศอื่นอยู่แล้ว 
ถ้าสามารถเลือกได้ทำ เล่ม Ci ก็เพียงพอต่อการใช้ทำงานในประเทศไทย เพราะค่าทำเล่ม Ci จะถูกกว่า เล่ม PJ

หนังสือรับรองสถานะบุคคล CI เล่มสีเขียว คืออะไร?

ข้อมูลหนังสือเดินทางพม่า ci

หนังสือรับรองสถานะบุคคล (Certificate of Identity) คือ เอกสารที่แสดงว่า คนต่างด้าว ผู้นั้นได้รับการรับรองสัญชาติเมียนมา จากทางการประเทศเมียนมา มีอายุ 4 ปี

หนังสือรับรองสถานะบุคคล CI เกิดขึ้นจากความร่วมมือของรัฐบาลไทยโดยกระทรวงแรงงาน รัฐบาลเมียนมา จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทย แบบผิดกฎหมาย ให้มาขึ้นทะเบียนพิสูจน์สัญชาติและจะได้ทำหนังสือเดินทางที่ถูกต้องต่อไป

หนังสือรับรองสถานะบุคคล CI สามารถใช้เพื่อการเดินทาง เข้า-ออก ประเทศไทยและประเทศเมียนมา ได้เหมือนหนังสือเดินทางอื่นๆตามปกติ เพียงแต่จะสามารถใช้เพื่อเดิน ทาง เข้า-ออก ประเทศไทย และ ประเทศเมียนมา 2 ประเทศนี้เท่านั้น ไม่สามารถเดินทางไปประเทศที่ 3 ได้

หนังสือเดินทาง เล่มสีแดง PJ Inter Passport คืออะไร

ข้อมูลหนังสือเดินทางพม่า PJ

หนังสือเดินทาง เล่มสีแดง PJ คือเอกสารสำคัญประจำตัวที่รัฐบาลประเทศเมียนมา ออกให้แก่พลเมืองหรือคนในชาติของประเทศเมียนมา เป็นเอกสารที่รับรองสัญชาติของผู้ถือ เพื่อใช้แสดงตนในการเดินทางไปต่างประเทศ ใช้ได้ทั้งการเดินทางไปท่องเที่ยว ทำงาน หรือประกอบธุรกิจ มีอายุ 5 ปี หนังสือเดินทาง เล่มสีแดง PJ-PV Inter passport สามารถเดินทางเข้า-ออก ประเทศไทย ประเทศเมียนมา และสามารถไปประเทศที่ 3 ได้

 

2 ทางเลือก แรงงานเมียนมา ทำเล่ม ci กับ pj
2 ทางเลือก แรงงานเมียนมา ทำเล่ม ci กับ pj

SHARE: