เมียนมามีเล่มเขียว ( ci ) แล้วทำไม ต้องทำ MOU แรงงานนำเข้าอีก?

เมียนมามีเล่มเขียว ( ci ) แล้วทำไมต้องทำ MOU แรงงานนำเข้าอีก?

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ทำไมแรงงานเมียนมามีเล่มเขียว ( ci ) แล้วต้องทำ MOU แรงงาน

เมียนมามีเล่มเขียว ( ci ) แล้วทำไม ต้องทำ MOU แรงงานนำเข้าอีก?

สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตเล่ม สีเขียว ( Certificate of identity ) และ พาสปอร์ตเล่มสีแดง ( Inter )

วีซ่าทำงานจะหมดอายุ “วันที่ 31 – มีนาคม 2020”

ต้องรอมติครม. การต่อวีซ่าสิ้นปี 2019 ว่าจะให้ต่อวีซ่าหรือไม่
ทำไมต้องรีบทำนำเข้าแรงงาน MOU ก่อนวีซ่าหมดอายุ
 • แรงงานสามารถอยู่รอที่ประเทศไทยและ ทำงานระหว่างรอดำเนินการได้ไม่ต้อง กลับไปรอที่ประเทศตนเอง 1-2 เดือน
 • ไม่ต้องเสียเวลาในการรอมติ ครม.
 • หากมติ ครม. ประกาศ ไม่ให้ ต่อวีซ่า ต้องนำเข้าแรงงาน MOU เช่นกัน
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการนำเข้าแรงงาน MOU คือ ช่วงเดือนกันยายน 2019
เนื่องจาก ระยะเวลาดำเนินการ MOU ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน แต่ช่วงปลายปีจะมีคนทำเยอะมากและวันหยุดราชการเยอะจึงต้องเผื่อเวลาไว้ประมาณ 6 เดือน ถ้าดำเนินการล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงนี้เรื่องจะ ดำเนินการเสร็จพอดีกับช่วงวีซ่าหมดอายุ

ขั้นตอนนำเข้าแรงงานสัญชาติเมียนมา

 1. นายจ้างไทย ถ่ายรูปคู่คนงานกับนายจ้าง
 2. ยื่นขอ MOU
 3. ยื่นขอ Name Lost
 4. พาแรงงานไปเมียนมา เพื่อทำหนังสือเดินทางและสัญญาจ้างงาน
 5. แรงงานเดินทางไปเมียวดีเพื่อทำบัตร Smart Card
 6. แรงงานเดินทางมาแม่สอดเพื่อรับวีซ่า
 7. ตรวจสุขภาพ
 8. เข้าศูนย์อบรมที่แม่สอด 1 วัน และทำบัตรแรงงาน(Work Permit)

เอกสารที่ต้องใช้

 1. หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน 6 ชุด (นิติบุคคล)
 2. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านกรรรมการ 6 ชุด
 3. รูปถ่าย ป้ายบริษัท ลักษณะการทำงาน พี่พักคนงาน
 4. แผนที่บริษัทและสถานที่ทำงาน
 5. สำเนาพาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน ของเเก่า
 6. กรณีไม่มีเอกสารของเก่า ให้คนงานถ่ายรูปคู่กับนายจ้าง
 7. รูปถ่ายแรงงาน 1 นิ้วครึ่ง 6 ใบ
 8. บัตรประชาชนเมียนมาตัวจริงวันไปทำพาสปอร์ต
 9. ทะเบียนบ้านเมียนมาตัวจริงวันไปทำพาสปอร์ต

เมียนมา อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร | มีวีซ่าท่องเที่ยว

ต่อใบอนุญาตไม่ได้ | เข้าศูนย์ OSS ไม่ทัน

แก้ไขได้ ถูกกฎหมาย 100 %

ยื่นทำ MOU ได้ ทั้ง3สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา
ดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าตามข้อตกลง MOU โดยสามารถทำได้ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป

เอกสารที่จะได้รับ

หนังสือเดินทาง (Passport)
วีซ่าทำงาน 2 ปี (Visa)
ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (Work Permit)

สามารถอยู่ทำงานได้ 4 ปี โดย 2 ปี ต่ออายุได้อีก 2 ปี

SHARE: