บัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าว ใครทำได้บ้าง?

บัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าว ใครทำได้บ้าง?

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ทำบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าว ได้ 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว ดังนี้

  1. แรงงานต่างด้าวที่มีนายจ้าง
  2. แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ทำงาน
  3. ผู้ติดตาม

ทำได้ทุกกลุ่มทั้งที่มีเอกสารและไม่มีเอกสาร เช่น

  • แรงงานหลบหนีเข้าเมือง ไม่มีเอกสารใดๆ
  • มีเอกสารแต่หมดอายุไปแล้ว
  • มีวีซ่าทำงาน แต่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน บัตรชมพู
  • มีเอกสารครบ ทุกอย่าง (พาสปอร์ต,วีซ่าทำงาน, ใบอนุญาตทํางาน, บัตรชมพู) แต่ใบแจ้งออกหมดอายุ หรือ นายจ้างเก่าไม่ยอมแจ้งออก
  • วีซ่าทำงานกำลังจะหมดอายุ 31 มีนาคม 2564 แต่ ไม่สามารถทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ได้
1 กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ต่อได้ 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว
1 กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ต่อได้ 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว
2 แรงงานมีนายจ้างและไม่มีนายจ้าง
2 แรงงานมีนายจ้างและไม่มีนายจ้าง
3แรงงานหลบหนีเข้าเมือง ไม่มีเอกสารใดๆ
3แรงงานหลบหนีเข้าเมือง ไม่มีเอกสารใดๆ
4มีเอกสารแต่หมดอายุไปแล้ว
4มีเอกสารแต่หมดอายุไปแล้ว
5มีวีซ่าทำงาน แต่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน บัตรชมพู
5มีวีซ่าทำงาน แต่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน บัตรชมพู
6ใบแจ้งออกหมดอายุ หรือ นายจ้างเก่าไม่ยอมแจ้งออก
6ใบแจ้งออกหมดอายุ หรือ นายจ้างเก่าไม่ยอมแจ้งออก
7วีซ่าท่องเที่ยวแต่ลักลอบทำงาน
7วีซ่าท่องเที่ยวแต่ลักลอบทำงาน
8 วีซ่าทำงานกำลังจะหมดอายุ 31 มีนาคม 2564 แต่ ไม่สามารถทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ได้
8 วีซ่าทำงานกำลังจะหมดอายุ 31 มีนาคม 2564 แต่ ไม่สามารถทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ได้
9 แรงงานที่อยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย
9 แรงงานที่อยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย
ต่อบัตรต่างด้าว 2564 เปิดลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ทุกกลุ่มที่ยังไม่ถูกกฎหมาย
ต่อบัตรต่างด้าว 2564 เปิดลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ทุกกลุ่มที่ยังไม่ถูกกฎหมาย

SHARE: