หยุดใช้นายหน้าเถื่อนหรือบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน

หยุดใช้นายหน้าเถื่อนหรือบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

เตือนภัยนายจ้างและแรงงานต่างด้าว

ระวัง บริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน

หยุดใช้นายหน้าเถื่อนหรือบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน

หยุดใช้นายหน้าเถื่อนหรือบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน 2024
หยุดใช้นายหน้าเถื่อนหรือบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน 2024
โดยบริษัทและพนักงานที่ดำเนินการที่ถูกต้องต้องมีเอกสารตามตัวอย่างเสมอ
หยุด ใช้บริการกลุ่มคนหรือบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน 2024
หยุด ใช้บริการกลุ่มคนหรือบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน 2024

การนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU ทำได้ 2วิธีเท่านั้น

 1. นายจ้างดำเนินการด้วยตนเอง
 2. โดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ
บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ
บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ
บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ
 1. บริษัทที่มีคำว่า “นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ”
 2. มีใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ(แบบ บต.1 หรือแบบ นจ.4)
 3. ลูกจ้างของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศจะมีบัตรประจำตัว (แบบ บต.17)
 4. สามารถดำเนินการแทนนายจ้างได้
 5. นายจ้างไม่ต้องวางหลักประกัน 1,000 บาท ต่อ 1 คนต่างด้าว
กลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ
กลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ

กลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ

 1. ไม่มีหลักฐานการได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
 2. ไม่สามารถรับมอบอำนาจจากนายจ้างไปดำเนินการได้ นายจ้างต้องไปติดต่อเอง
 3. นายจ้างวางหลักประกัน 1,000 บาท ต่อ 1 คนต่างด้าว
ใช้บริการกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต หากเกิดความเสียหาย
ใช้บริการกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต หากเกิดความเสียหาย

ใช้บริการกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต “หากเกิดความเสียหาย” กรมการจัดหางานช่วยท่านไม่ได้นะครับ!

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนายจ้าง

 1. ไม่ทำตามข้อตกลงหรือสัญญา ที่ทำกับนายจ้าง นายจ้างจะไม่สามารถติดตามตัวได้ ( ไม่รับโทรศัพท์ หรือหนีหาย)
 2. นายจ้างอาจจะได้รับเอกสารคนต่างด้าวที่เป็นของปลอม
 3. ค่าใช้จ่ายที่นายจ้างจ่าย อาจจะไม่ได้คืน (หลักฐานไม่เพียงพอต่อการดำเนินคดี)

SHARE: