ບໍລິການຮັບຕໍ່ອາຍຸວີຊ້າ ກຸ່ມບັດຊົມພູ 2564-2565

ບໍລິການຮັບຕໍ່ອາຍຸວີຊ້າ ກຸ່ມບັດຊົມພູ 2564-2565

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ບໍລິການຮັບຕໍ່ອາຍຸວີຊ້າ ເຮັດວຽກ 2564 (2021) ກຸ່ມບັດຊົມພູຕື່ມອີກ 1 ປີ ຫມົດອາຍຸ 2565 (2022)

 

ຕໍ່ອາຍຸ visa ກຸ່ມບັດຊົມພູ 2564-2565 (2021-2022)

1. ນາຍຈ້າງພາແຮງງານໄປກວດສຸຂະພາບ

2. ນາຍຈ້າງພາແຮງງານໄປຖ່າຍຮູບຢູ່ຮ້ານ ຫລືມາຖ່າຍຢູ່ບໍລິສັດໄດ້ຟີ

3. ມີເອກະສານແບບຟອມໃຫ້ນາຍຈ້າງລົງຊື່

4. ຍື່ນເອກະສານແລະຊຳລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກັບບໍລິສັດ

5. ບໍລິສັດຍື່ນເອກະສານຕໍ່ວີຊ້າໃຫ້ທ່ານ

 

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຕໍ່ອາຍຸວີຊ້າ 2564

ເອກະສານນາຍຈ້າງ (ສຳເນົາ 1 ຊຸດ)

1. ໃບຢັ້ງຢືນບໍລິສັດ ອາຍຸບໍ່ເກິນ 3 ເດືອນ (ກໍລະນີເປັນບໍລິສັດ)

2. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວປະຊາຊົນ

3. ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ

4. ທະບຽນການຄ້າ (ຖ້າມີ)

ລົງຊື່ແທ້+ຕີກາມາທຸກແຜ່ນ

 

ແຮງງານ

1. ປຶ້ມເດິນທາງ ຕົວຈິງ

2. ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ຕົວຈິງ

3. ຮູບຖ່າຍ 1.5 ນິ້ວ ເບື້ອງຫລັງຂາວ 1 ໃບ

4. ຮູບຖ່າຍເຄິ່ງຕົວ ເບື້ອງຫລັງຂາວ (ພິມລົງເຈ້ຍເອສີ່ 1 ຮູບ)

5. ໃບຢັ້ງຢືນການແພດແລະໃບຊຳລະເງິນກັບໂຮງຫມໍ

 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ອາຍຸວີຊ້າ 2564

ລາຄາ 3,500 ບາດຕໍ່ຄົນ

 

ຢ່າລືມ ເລືອກຈ້າງບໍລິສັດທີ່ມີລະບົບການກວດສອບການເຮັດວຽກເດີ້

SHARE: