ບໍລິການແຈ້ງປ່ຽນຂໍ້ມູນໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ກໍລະນີປ່ຽນປຶ້ມເດິນທາງ

ບໍລິການແຈ້ງປ່ຽນຂໍ້ມູນໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ກໍລະນີປ່ຽນປຶ້ມເດິນທາງ

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ບໍລິການແຈ້ງປ່ຽນຂໍ້ມູນໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ກໍລະນີປ່ຽນປຶ້ມເດິນທາງ

ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ປຶ້ມເດິນທາງໝົດອາຍຸ ແລະໄດ້ໄປເຮັດປຶ້ມເດິນທາງເຫລັ້ມໃໝ່ມາແລ້ວ ຕ້ອງປະຕິບັດແນວນີ້

1. ເຮັດເລື່ອງຍ້າຍກາວີຊ້າ ຈາກປຶ້ມເດິນທາງເຫລັ້ມເກົ່າມາໄວ້ເຫລັ້ມໃໝ່

2. ຂະຫຍາຍສິດວີຊ້າ (ຖ້າວີຊ້າເກົ່າໄດ້ສິດບໍ່ຄົບ)

3. ແຈ້ງປ່ຽນຂໍ້ມູນປຶ້ມເດິນທາງໃນໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ແລະຫລັງຈາກນັ້ນ ທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ເອກະສານປຶ້ມເດິນທາງໃໝ່ພ້ອມກັບໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກແບບແກ້ໄຂແລ້ວໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ

 

ໂດຍທາງບໍລິສັດເຮົາຮັບບໍລິການ ການແຈ້ງປ່ຽນຂໍ້ມູນໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ກໍລະນີປ່ຽນປຶ້ມເດິນທາງ

 

ເອກສານທີ່ຕ້ອງໃຊ້

ນາຍຈ້າງ

1. ເອກະສານການມອບອຳນາດ

2. ສຳເນົາບັດປະຊາຊົນນາຍຈ້າງ

3. ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນບໍລິສັດ (ກໍລະນີເປັນບໍລິສັດ)

ແຮງງານ

1. ປຶ້ມເດິນທາງເຫລັ້ມໃໝ່ (ຕົວຈິງ)

2. ປຶ້ມເດິນທາງເຫລັ້ມເກົ່າ (ຕົວຈິງ)

3. ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຕົວຈິງ

4. ຮູບຖ່າຍ 1.5 ນິ້ວ ເບື້ອງຫລັງຂາວ 3 ໃບ

 

ຄ່າບໍລິການລວມຄ່າທຳນຽມແລ້ວ

ພຽງ 1,400 ບາດ/ຄົນ

SHARE: