ຈົບບັນຫາຫມົດທຸກຂັ້ນຕອນ ໃນການຍື່ນເອກະສານລົງທະບຽນແຮງງານຕ່າງດ້າວ

ບໍລິການຄໍ່ບັດຕ່າງດ້າວ 2564 ລອບໃຫມ່ ບັດຊົມພູ

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ບໍລິການຄໍ່ບັດຕ່າງດ້າວ 2564 ລອບໃຫມ່ ບັດຊົມພູ

ໃນການຍື່ນເອກະສານລົງທະບຽນແຮງງານຕ່າງດ້າວ

ຈົບບັນຫາຫມົດທຸກຂັ້ນຕອນ

ເຮັດບັດຊົມພູ 2564 ບໍ່ຕ້ອງເດິນທາງມາຍື່ນເອກະສານດ້ວຍຕົວເອງ
ສາມາດສົ່ງເອກະສານຜ່ານລະບົບອອນໄລໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້
ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ສາມາດຢູ່ເຮັດວຽກໄດ້ເຖິງ 16 ກຸມພາ 2566
ຮັບເອກະສານຕັ້ງແຕ່ມື້ທີ 4 ມັງກອນ 2564 ເຖິງ 12 ກຸມພາ 2564

ກຸ່ມແຮງງານຕ່າງດ້າວທີ່ເຮັດໄດ້ 3 ສັນຊາດ ມຽນມາ ກຳພູຊາ ລາວ
ເຮັດໄດ້ທຸກກຸ່ມ ແບບທີ່ມີເອກະສານແລະບໍ່ມີເອກະສານ
ແຮງງານທີ່ຫນີເຂົ້າເມືອງ ບໍ່ມີເອກະສານຈັກຢ່າງ
ມີເອກະສານແຕ່ຫມົດອາຍຸໄປແລ້ວ
ມີວີຊ້າເຮັດວຽກ ແຕ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ບັດຊົມພູ
ມີເອກະສານຄົບທຸກຢ່າງ (ຫນັງສືເດິນທາງ ວີຊ້າເຮັດວຽກ ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ບັດຊົມພູ) ແຕ່ໃບແຈ້ງອອກຫມົດອາຍຸ ຫລືນາຍຈ້າງເກົ່າບໍ່ຍອມແຈ້ງອອກໃຫ້
ວີຊ້າເຮັດວຽກກຳລັງຈະຫມົດອາຍຸ 31 ມີນາ 2564 ແຕ່ບໍ່ສາມາດເຮັດຫນັງສືເດິນທາງເຫລັ້ມໃຫມ່ໄດ້

ບໍລິການຄໍ່ບັດຕ່າງດ້າວ 2564 ລອບໃຫມ່ ບັດຊົມພູ
ບໍລິການຄໍ່ບັດຕ່າງດ້າວ 2564 ລອບໃຫມ່ ບັດຊົມພູ
ຮັບລົງທະບຽນແຮງງານຕ່າງດ້າວລອບໃໝ່ ສັນຊາດ ລາວ

ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

  1. ລົງທະບຽນຕ່າງດ້າວ
  2. ກວດສຸຂະພາບ (ລວມກວດໂລກໂຄວິດ 19 ພ້ອມ)
  3. ປະກັນສຸຂະພາບ 2 ປີ
  4. ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ 2 ປີ (ເຖິງມື້ທີ 16 ກຸມພາ 2566)
  5. ບັດປະຈຳຕົວຄົນຕ່າງດ້າວ (ບັດຊົມພູ)

ສິ່ງທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລວມ ຄືຄ່າຈ້ຳກາວີຊ້າ

 

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງໃຊ້

ນາຍຈ້າງ

ບຸກຄົນທຳມະດາ (2 ຊຸດ)

1. ສຳເນົາບັດປະຊາຊົນ

2. ສຳເນົາທະບຽນບ້ານ

3. ແຜນທີ່ເຮືອນ

 

ບໍລິສັດ (2 ຊຸດ)

1. ສຳເນົາເອກະສານຮັບຮອງຂອງບໍລິສັດທັ້ງຊຸດ ອາຍຸບໍ່ເກິນ 3 ເດືອນ

2. ສຳເນົາບັດປະຊາຊົນ (ຜູ້ທີ່ມີອຳນາດລົງຊື່)

3. ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ (ຜູ້ທີ່ມີອຳນາດລົງຊື່)

 

ກໍລະນີບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຂອງເຮືອນໃຫ້ຕື່ມເອກະສານເຈົ້າຂອງເຮືອນນຳ

1. ສຳເນົາບັດປະຊາຊົນ (ເຈົ້າຂອງບ້ານ)

2. ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ (ເຈົ້າຂອງບ້ານ)

3. ເອກະສານຍິນຍອມໃຫ້ໃຊ້ສະຖານທີ່

 

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຂອງຄົນງານ

1. ຮູບຖ່າຍຄົນງານ 1 ນິ້ວເຄິ່ງ ຫຼື 2 ນິ້ວ 6 ຮູບ ເບື້ອງຫຼັງເປັນສີຂາວ

2. ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນ ຫຼືຫນັງສືເດິນທາງ, ສຳເນົາວີຊ້າ

3. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ

4. ສຳເນົາບັດປະຊາຊົນຂອງລາວ ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວທີ່ປະເທດລາວ

ຢ່າລືມ! ເລືອກບໍລິສັດທີ່ມີລະບົບກວດສອບການເຮັດວຽກເດີ້ ລະບົບການກວດສອບການເຮັດວຽກຂອງເຮົາ ຮັບປະກັນວ່າທັນສະໄຫມທີ່ສຸດ ສະດວກ ບໍ່ໂກງ ຮະບົບການຕິດຕາມແຮງງານຕ່າງດ້າວ

SHARE: