สรุป ผลการดำเนินการ ลงทะเบียนต่างด้าว มติครม. 29 ธ.ค. 2563

สรุป ผลการดำเนินการ ลงทะเบียนต่างด้าว มติครม. 29 ธ.ค. 2563

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า

จากผลการดำเนินการตามมติครม.เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563 (ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 64 – 31 พ.ค. 64)

สรุป ผลการดำเนินการ ลงทะเบียนต่างด้าว มติครม. 29 ธ.ค. 2563

มีคนต่างด้าวลงทะเบียนออนไลน์ทั้งสิ้น จำนวน 654,864 คน

แบ่งเป็น คนต่างด้าวที่ได้รับอนุมัติบัญชีรายชื่อ (มีนายจ้าง) 601,027 คน และยังไม่มีนายจ้าง 53,837 คน

ซึ่งจากคนต่างด้าวที่ได้รับอนุมัติบัญชีรายชื่อจำนวน 601,027 คน

กรมการจัดหางานได้สำรวจและคัดแยกข้อมูลเบื้องต้น

พบว่ามีการลงข้อมูลซ้ำซ้อนถึง 50,972 คน เป็นคนที่อยู่บริเวณแนวชายแดนและเดินทางกลับไปแล้ว 29,000 คน เป็นผู้ติดตาม 25,000 คน รวม 104,972 คน

ทำให้คงเหลือคนต่างด้าวที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 496,055 คน

สรุป ผลการดำเนินการ ลงทะเบียนต่างด้าว มติครม. 29 ธ.ค. 2563
สรุป ผลการดำเนินการ ลงทะเบียนต่างด้าว มติครม. 29 ธ.ค. 2563

 

จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) แล้ว 485,263 คน

จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) แล้ว
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) แล้ว

 

ผ่านการตรวจโควิด – 19 แล้ว 339,331 คน

ผ่านการตรวจโควิด – 19 แล้ว

 

ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน (บต.48) แล้ว 239,654 คน

ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน (บต.48) แล้ว

 

และจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติ แล้ว 52,326 คน

จัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติ แล้ว

 

 


บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว มติ 8 มิ.ย.2564
บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว มติ 8 มิ.ย.2564

SHARE: