เตือนภัย อย่าหลงเชื่อ นายหน้าเถื่อน รับทำพาสปอร์ต

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

เตือนภัย อย่าหลงเชื่อ นายหน้าเถื่อน รับทำพาสปอร์ต

🇲🇲

เตือนภัย อย่าหลงเชื่อ นายหน้าเถื่อน รับทำพาสปอร์ต MOU
เตือนภัย อย่าหลงเชื่อ นายหน้าเถื่อน รับทำพาสปอร์ต MOU

แรงงานสัญชาติพม่าที่ทำหนังสือเดินทางที่สถานทูตได้ในตอนนี้

จะสามารถทำได้เฉพาะแรงงาน
ที่ถือบัตรสีชมพู มีเล่มแบบ “ไม่ใช่ แรงงานนำเข้าระบบ Mou”
ตัวอย่างวีซ่าที่ไม่ใช่ แรงงานนำเข้า MOU จะประทับว่า มติ ครม. และตามด้วยวันที่
ตัวอย่างวีซ่าที่ไม่ใช่ แรงงานนำเข้า MOU จะประทับว่า มติ ครม. และตามด้วยวันที่
หากถือเล่มหนังสือเดินทางแบบระบบนำเข้า Mou จะยัง
“ไม่สามารถ ทำเล่มใหม่ได้” ที่สถานทูตในขณะนี้
ตัวอย่างวีซ่า MOU จะประทับว่าแรงงานนำเข้า
ตัวอย่างวีซ่า MOU จะประทับว่าแรงงานนำเข้า

แรงงานพม่าที่ถือหนังสือเดินทางเล่ม ci สีเขียว

และเอกสารหมดอายุ ขณะนี้สามารถทำได้เฉพาะคนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครเท่านั้น
อย่าหลงเชื่อ นายหน้าเถื่อน ที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆ หลอกว่าได้ ซึ่งไม่เป็นความจริง ระวังจะถูกหลอกเสียเงินฟรี
เตือนภัย อย่าหลงเชื่อ นายหน้าเถื่อน รับทำพาสปอร์ต ci
โดยตอนนี้ทางบริษัทฯพบเจอเพื่อนๆแรงงานสัญชาติพม่า
ถูกหลอกให้ดำเนินการโดย นายหน้าเถื่อน ที่ไม่มีใบอนุญาต
หลอกว่าทำเล่มใหม่ให้ได้และมีการหลอกลวงรับเงิน
เพื่อดำเนินการ โดยไม่สามารถทำเล่มใหม่ให้ได้จริง
ด้วยความเป็นห่วงทางบริษัทฯจึงมาแจ้งเตือน
*อย่าหลงเชื่อนายหน้าเถื่อน*
ในรูปแบบที่เป็นคนไทยหรือคนพม่าด้วยกันเอง
มาหลอกว่าทำเล่มใหม่ได้ ไม่เป็นความจริง
และขอให้นายหน้าเถื่อน ที่ไม่มีใบอนุญาต
ที่กำลังหลอกลวงผู้อื่นให้ “หยุดการกระทำ”
ที่กระทำผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม ให้มีความเป็นมนุษย์ให้มากขึ้น
โดยทางบริษัทฯพร้อมให้คำแนะนำกับเพื่อนๆแรงงาน
ที่ถูกหลอกลวงเพื่อชี้แนะช่องทางดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด

SHARE: