Mon - Sat: 8:00 - 17:30

ขออนุญาตกลับประเทศ (re entry permit) แรงงานต่างด้าว

บริการขออนุญาตกลับประเทศ (re entry permit) แรงงานต่างด้าว

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

บริการขออนุญาตกลับประเทศ (re entry permit) แรงงานต่างด้าว

ขออนุญาตกลับประเทศ (re entry permit) แรงงานต่างด้าว
ขออนุญาตกลับประเทศ (re entry permit) แรงงานต่างด้าว

เอกสารที่ต้องใช้ ขออนุญาตกลับประเทศ (re entry permit) แรงงานต่างด้าว

  1. พาสปอร์ตเล่มจริง
  2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน
  3. รูปถ่าย พื้นหลังสีขาว ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 1 ใบ
  4. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง 1 ใบ
  5. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง 1 ใบ
  6. หนังสือรับรองบริษัท(กรณีนิติบุคคล)
ระยะเวลาดำเนินการ 3-7 วัน 

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม 

Single Re entry Permit ขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศได้ 1 ครั้ง 1,500 บาท ต่อคน
Multiple Re entry Permit ขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศได้หลายครั้ง 4,300 บาท ต่อคน

อย่าลืม! เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ความรู้ ทำไมต้องขออนุญาตกลับประเทศ?

คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยวีซ่าชั่วคราวอย่างเช่น Non-Immigration Visa,หากเดินทางออกไปนอกประเทศไทยแล้วถือว่าการได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยนั้นเป็นอันสิ้นสุดทันที เว้นเสียแต่จะได้รับอนุญาตจากกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองจึงจะเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยได้อีกโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าใหม่
ก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย ต้องขอ Re-entry Permit ทุกครั้ง จะได้กลับเข้ามาได้อีก

re entry Permit คืออะไร?

Re-entry Permit คือ การขออนุญาตเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยหลังจากที่ได้เดินทางออกนอกประเทศ โดยวีซ่าที่ถืออยู่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งการยื่นขอ Re-entry Permit จะต้องทำก่อนเดินทางออกนอกประเทศ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถกลับเข้ามาได้อีก แถมยังต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายไปทำ Visa MOU ใหม่หากจะกลับเข้ามาในประเทศ

การขอ Re entry Permit มีทั้งหมด 2 แบบ แตกต่างกันยังไงมาดูกันครับ

  1. Single Re entry Permit เป็นการขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศได้ 1 ครั้ง เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยได้เดินทางออกนอกประเทศ หรือคนที่ถือวีซ่าระยะเวลาสั้นๆ ค่าบริการ 1,500 บาท
  2. Multiple Re entry Permit เป็นการขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศได้หลายครั้ง ตลอดระยะเวลาของอายุวีซ่า โดยที่ยื่นขอเพียงแค่ 1 ครั้งเท่านั้น แบบนี้เหมาะกับคนที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศบ่อยๆ หรือมีวีซ่าที่อายุ 1 ปี ค่าบริการ 4,300

โดยทั้ง 2 แบบนั้นมีความแตกต่างในเรื่องจำนวนครั้งที่สามารถกลับเข้ามาในประเทศไทย และค่าธรรมเนียม

SHARE:

เรื่องที่เกี่ยวข้อง