Monday to Saturday 8am to 5pm

      

Address
8,10 Rattanathibet road, Nonthaburi

Mail Us
8,10 Rattanathibet road, Nonthaburi

Phone
02-821-5965

ครม.ไฟเขียว ผ่อนปรนแรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาวและเมียนมา อาศัยและทำงานในไทยถึง 31ก.ค.นี้
ผ่อนปรนแรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาวและเมียนมา
ผ่อนปรนแรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาวและเมียนมา

ผ่อนปรนแรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาวและเมียนมา ในไทยถึง 31ก.ค.นี้

ครม.ไฟเขียว ผ่อนปรนแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาวและเมียนมา อาศัยและทำงานในไทยถึง 31กรกฎคม 2563 นี้

กลุ่มที่ได้รับการขยาย ดังนี้ครม.ไฟเขียว ผ่อนปรนแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาวและเมียนมา อาศัยและทำงานในไทยถึง 31กรกฎคม 2563 นี้

กลุ่มที่ได้รับการขยาย ดังนี้

1. แรงงานกัมพูชา ลาวและเมียนมา ที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานไทย ภายใต้ MoU

2.แรงงานกัมพูชาและเมียนมา ที่ถือบัตรผ่านแดน ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามมาตรา64
โดยอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

แชร์บทความให้เพื่อนๆ คุณได้อ่าน