รวมแบบฟอร์มแรงงานต่างด้าว การขออนุญาต ต่อวีซ่า และอื่นๆ

รวมแบบฟอร์มแรงงานต่างด้าว การขออนุญาต ต่อวีซ่า และอื่นๆ

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแรงงานต่างด้าว Update ใหม่ล่าสุด

มติ ครม. 28 กันยายน 2564

การขออนุญาตทำงาน

แบบฟอร์ม การนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

กรมการปกครอง

 

ตรวจคนเข้าเมือง

SHARE: