၂၀၂၁နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများပန်းရောင်ဘတ်အသစ်ပြုလုပ်ရန်အတွက်ဒီနေ့မှစ၍ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလာစရာမလိုတော့ဘဲအွန်လှိုင်းမှတစ်ဆင့်စာရွက်စာတန်းများပို့လာလို့ရပါသည်

၂၀၂၁နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများပန်းရောင်ဘတ်အသစ်ပြုလုပ်ရန်အတွက်ဒီနေ့မှစ၍ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလာစရာမလိုတော့ဘဲအွန်လှိုင်းမှတစ်ဆင့်စာရွက်စာတန်းများပို့လာလို့ရပါသည်

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

၂၀၂၁နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများပန်းရောင်ဘတ်အသစ်ပြုလုပ်ရန်အတွက်ဒီနေ့မှစ၍ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလာစရာမလိုတော့ဘဲအွန်လှိုင်းမှတစ်ဆင့်စာရွက်စာတန်းများပို့လာလို့ရပါသည်

ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့ ၂၀၂၁ မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက် နေ့ ၂၀၂၁ ထိထိုင်းရောက်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ

ဖြစ်ကျသော မြန်မာ, ကမ္ဘောဒီးယား နှင့် လာအို မည်သည့်အုပ်စုမဆိုစာရွက်စာတန်းများစတင်လက်ခံသည်
စုစုပေါင်းဝန်ဆောင်ခလူတစ်ဦးလျှင် ၁၂,၉၀၀ဘတ်ဖြစ်သည်
၂၀၂၁နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများပန်းရောင်ဘတ်အသစ်ပြုလုပ်ရန်အတွက်ဒီနေ့မှစ၍ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလာစရာမလိုတော့ဘဲအွန်လှိုင်းမှတစ်ဆင့်စာရွက်စာတန်းများပို့လာလို့ရပါသည်
၂၀၂၁နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများပန်းရောင်ဘတ်အသစ်ပြုလုပ်ရန်အတွက်ဒီနေ့မှစ၍ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလာစရာမလိုတော့ဘဲအွန်လှိုင်းမှတစ်ဆင့်စာရွက်စာတန်းများပို့လာလို့ရပါသည်
ဘာတွေရမလဲ
၁.အလုပ်သမားအတွက်စာရင်းတင်ပေးခြင်း
၂.ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု(ကိုဗစ် -၁၉ အပြီး)
၃.ကျန်းမာရေးအာမခံ၂နှစ်
၄.အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်၂နှစ်(၁၆ရက်နေ့ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၃ထိ)

၅.အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်(ပန်းရောင်ကတ်)

ဗီဇာအတုံးမပါ

လိုအပ်သောစာရွက်စာတန်းများ

အလုပ်ရှင်

ရိုးရိုးသူဌေး(၄စုံ)
၁.မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
၂.အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ

၃.မြေပုံ

ကုမ္ပဏီသူဌေး(၄စုံ)
၁. ၃လထက်မကျော်သောကုမ္ပဏီလက်မှတ်မိတ္တူ
၂. မှတ်ပုံတင်(တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးသူ)

၃.အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ(တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးသူ)

အိမ်ရှင်မဟုတ်သူဖြစ်ပါကစာရွက်စာတန်းများထည့်ပါ
၁.မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ(အိမ်ရှင်)
၂.အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ(အိမ်ရှင်)
၃.သဘောတူညီသောအလုပ်လုပ်ရန်နေရာအလုပ်သမား
၁.နောက်ခံအဖြူရောင်တစ်လက်မခွဲဓါတ်ပုံ ၆ပုံ
၂.နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ/ဗီဇမိတ္တူ (ရှိလျှင်)
၃.အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်မိတ္တူ(ရှိလျှင်)
၄.မိမိနိုင်ငံ၏မှတ်ပုံတင်/အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ(ရှိလျှင်)
၂၀၂၁နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများပန်းရောင်ဘတ်အသစ်ပြုလုပ်ရန်အတွက်ဒီနေ့မှစ၍ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလာစရာမလိုတော့ဘဲအွန်လှိုင်းမှတစ်ဆင့်စာရွက်စာတန်းများပို့လာလို့ရပါသည်
၂၀၂၁နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများပန်းရောင်ဘတ်အသစ်ပြုလုပ်ရန်အတွက်ဒီနေ့မှစ၍ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလာစရာမလိုတော့ဘဲအွန်လှိုင်းမှတစ်ဆင့်စာရွက်စာတန်းများပို့လာလို့ရပါသည်

SHARE: