Monday to Saturday 8am to 5pm

      

Address
8,10 Rattanathibet road, Nonthaburi

Mail Us
8,10 Rattanathibet road, Nonthaburi

Phone
02-821-5965

Tag: เมียนมา

အသစ်ပြန်ဖွင့်ပြီ အလုပ်သများပန်းရောင်ကဒ် အလုပ်သမားများ အလုပ်လုပ်ခွင့်ဝတ်ပါမစ် ဗီဇာ ၃၁ မတ်လ ၂၀၂၂ အထိရရှိမည်ဖြစ်သည်

အသစ်ပြန်ဖွင့်ပြီ အလုပ်သများပန်းရောင်ကဒ် အလုပ်သမားများ အလုပ်လုပ်ခွင့်ဝတ်ပါမစ် ဗီဇာ ၃၁ မတ်လ ၂၀၂၂ အထိရရှိမည်ဖြစ်သည် MOU စာအုပ် ၂ နှစ်နှင့် ၄ နှစ်ပြည့်သွားသောစာအုပ်များသည် အလုပ်ရှင် မတူ သူဌေးပြောင်းလို့မရ အလုပ်ထွက်စာမရှိသောသူများ ပထမအသုတ်ပန်းရောင်ကတ်သက်တမ်းသူများ (4 အော်ဂတ်လ 2020 ဥပဒေအရ အခွင့်ရေးရရှိသည်)

Read More »

ทำไม?แรงงาน เมียนมา กลุ่มบัตรสีชมพู ต้องทำหนังสือเดินทางใหม่

พาสปอร์ตแรงงานพม่าหมดอายุ! กลุ่มที่ 1 คือ แรงงานเมียนมาที่มีหนังสือเดินทาง (Passport PJ,PV) เหลืออายุไม่ถึง 1 ปี หรือ หมดอายุก่อน วันที่ 31/3/2022 ทำให้เมื่อต่อวีซ่าแล้วจะเสียเงินค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนแต่จะได้อายุวีซ่าเท่าที่เหลือในหนังสือเดินทาง จึงต้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ รายละเอียดขั้นตอนการทำเล่มใหม่  กลุ่มที่ 2 คือ แรงงานเมียนมาที่มีหนังสือเดินทาง (CI) เหลืออายุไม่ถึง 1 ปี

Read More »
mouเมียนมาคนเก่าให้ถูกกฎหมาย

นำเข้าแรงงานต่างด้าว เมียนมา MOU-Return

แรงงานต่างด้าวเมียนมา แบบถูกกฎหมาย นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU Return สัญชาติ เมียนมา (มีคนงานแล้ว) 1-5 คน ค่าใช้จ่าย 17,000 บาท 6-9 คน ค่าใช้จ่าย 16,000 บาท 10 คนขึ้นไป ค่าใช้จ่าย 15,000 บาท เอกสารที่จะได้รับ –

Read More »
การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว

การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว

การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทย 1. เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้าที่พักครั้งแรก  2. เมื่อคนต่างด้าวมีการย้ายที่พักมาที่พักใหม่ 3. เมื่อคนต่างด้าวมีการย้ายที่พักมาใหม่ อีกครั้ง

Read More »
พาสปอร์ตเมียนมา หาย,ชำรุด

เมียนมาหนังสือเดินทางหาย หรือ ชำรุด ทำไงดี?

หนังสือเดินทางหาย หรือ ชำรุด ทำไงดี? แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา(พม่า) ที่ทำหนังสือเดินทาง (Passport , พาสปอร์ต) หาย หรือ ชำรุด ทำไงดี? แจ้งความ พาสปอร์ตหาย ขอหนังสือรับรอง จากสถานทูตเมียนมา ทำเล่ม ไปทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ ที่สถานทูตเมียนมา ย้ายตราวีซ่า ไปที่ตม.เพื่อทำเรื่องย้ายตราวีซ่า ขอปรับปรุงข้อมูล ที่สำนักงานจัดหางาน  

Read More »
เตือนต่างด้าวที่วีซ่าหมดอายุ

เตือน!! คนต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชา ที่วีซ่าขาด

เตือน!! คนต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชา ขอวีซ่าท่องเที่ยว แต่ลักลอบออกนอกประเทศไทย จะเข้าประเทศไทยไม่ได้อีกเลย เมื่อถึงเวลาที่วีซ่าท่องเที่ยวหมดอายุแล้วคนต่างด้าวไม่ได้กลับไป ต่ออายุวีซ่า แต่ลักลอบกลับประเทศโดยไม่ผ่านสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทำให้ไม่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อีก เข้ามาในประเทศแบบถูกต้อง แต่ลักลอบออกจากประเทศแบบไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อีก ถึงแม้จะยื่นทำ MOU ใหม่ก็ตาม เนื่องจากเมื่อเข้ามาในประเทศไทยแล้วจะมีการบันทึกข้อมูลไว้ แต่พอตอน กลับประเทศแอบลักลอบกลับออกไป ทำให้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ไม่ได้บันทึกการออกนอกประเทศไทย และคนต่างด้าวจะทำ MOU

Read More »