แก้ไขปัญหาแรงงานที่ไม่ถูกกฎหมาย

mouเมียนมาคนเก่าให้ถูกกฎหมาย

mouเมียนมาคนเก่าให้ถูกกฎหมาย

รวมผลงานนำเข้าแรงงานเมียนมา MOU

รวมผลงานนำเข้าแรงงานเมียนมา MOU

mouกัมพูชาคนเก่าให้ถูกกฎหมาย

mouกัมพูชาคนเก่าให้ถูกกฎหมาย

รวมผลงานนำเข้าแรงงานกัมพูชา MOU

รวมผลงานนำเข้าแรงงานกัมพูชา MOU

mouลาวคนเก่าให้ถูกกฎหมาย

mouลาวคนเก่าให้ถูกกฎหมาย

รวมผลงานนำเข้าแรงงานลาว MOU

รวมผลงานนำเข้าแรงงานลาว MOU

เมียนมา ลาว

กัมพูชา อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร | มีวีซ่าท่องเที่ยว

ต่อใบอนุญาตไม่ได้ | เข้าศูนย์ OSS ไม่ทัน

แก้ไขได้ ถูกกฎหมาย 100 %

ยื่นทำ MOU ได้ ทั้ง3สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา
ดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าตามข้อตกลง MOU โดยสามารถทำได้ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป

เอกสารที่จะได้รับ
หนังสือเดินทาง (Passport)
วีซ่าทำงาน 2 ปี (Visa)
ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (Work Permit)

สามารถอยู่ทำงานได้ 4 ปี โดย 2 ปี ต่ออายุได้อีก 2 ปี