Monday to Saturday 8am to 5pm

      

Address
8,10 Rattanathibet road, Nonthaburi

Mail Us
8,10 Rattanathibet road, Nonthaburi

Phone
02-821-5965

บริการ ขออนุญาตกลับประเทศ (Re-Entry permit)
บริการขออนุญาติเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (Re-Entry permit)

ขออนุญาตแรงงานต่างด้าวกลับประเทศไทย (Re-Entry permit)

ขออนุญาตกลับประเทศ

เอกสารที่ต้องใช้

  1. พาสปอร์ตเล่มจริง
  2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน
  3. รูปถ่าย พื้นหลังสีขาว ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 1 ใบ
  4. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง 1 ใบ
  5. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง 1 ใบ
  6. หนังสือรับรองบริษัท(กรณีนิติบุคคล)
ระยะเวลาดำเนินการ 3-7 วัน

ค่าบริการ รวมค่าธรรมเนียม

Single Re–entry Permit 1,500 บาท ต่อคน

Multiple Re–entry Permit 4,300 บาท ต่อคน


ความรู้ ทำไมต้องขออนุญาตกลับประเทศ?

คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยวีซ่าชั่วคราวอย่างเช่น Non-Immigration Visa,หากเดินทางออกไปนอกประเทศไทยแล้วถือว่าการได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยนั้นเป็นอันสิ้นสุดทันที เว้นเสียแต่จะได้รับอนุญาตจากกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองจึงจะเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยได้อีกโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าใหม่
ก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย ต้องขอ Re-entry Permit ทุกครั้ง จะได้กลับเข้ามาได้อีก

Re-entry Permit คืออะไร?

Re-entry Permit คือ การขออนุญาตเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยหลังจากที่ได้เดินทางออกนอกประเทศ โดยวีซ่าที่ถืออยู่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งการยื่นขอ Re-entry Permit จะต้องทำก่อนเดินทางออกนอกประเทศ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถกลับเข้ามาได้อีก แถมยังต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายไปทำ Visa MOU ใหม่หากจะกลับเข้ามาในประเทศ

การขอ Re-entry Permit มีทั้งหมด 2 แบบ แตกต่างกันยังไงมาดูกันครับ

  1. Single Re–entry Permit เป็นการขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศได้ 1 ครั้ง เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยได้เดินทางออกนอกประเทศ หรือคนที่ถือวีซ่าระยะเวลาสั้นๆ ค่าบริการ 1,500 บาท
  2. Multiple Re–entry Permit เป็นการขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศได้หลายครั้ง ตลอดระยะเวลาของอายุวีซ่า โดยที่ยื่นขอเพียงแค่ 1 ครั้งเท่านั้น แบบนี้เหมาะกับคนที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศบ่อยๆ หรือมีวีซ่าที่อายุ 1 ปี ค่าบริการ 4,300

โดยทั้ง 2 แบบนั้นมีความแตกต่างในเรื่องจำนวนครั้งที่สามารถกลับเข้ามาในประเทศไทย และค่าธรรมเนียม

หมวดหมู่ บทความ

แชร์บทความให้เพื่อนๆ คุณได้อ่าน