ผลงานนำเข้าแรงงานเมียนมา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2020

รวม ผลงานนำเข้าแรงงาน MOU
สัญชาติเมียนมา
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2020

ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้เราเป็นตัวแทน ในการทำเอกสารแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย

MOU
เมียนมา 17,000 มีเดินทางทุกๆ1-2อาทิตย์
มาเยอะลดได้อีก

ตรวจสอบการทำงานเราผ่าน QR CODE ได้รู้กำหนดวันที่งานเสร็จแน่นอน