นำเข้าแรงงานเมียนมา

10 Year

ผู้ประกอบการในประเทศไทย

จัดหาแรงงานเมียนมาทั้งคนใหม่ และนำส่งคนเก่าเพื่อทำให้ถูกกฎหมาย