นำเข้าแรงงานกัมพูชา

10 Year

ผู้ประกอบการในประเทศไทย

จัดหาแรงงานกัมพูชาทั้งคนใหม่ และนำส่งคนเก่าเพื่อทำให้ถูกกฎหมาย