Monday to Saturday 8am to 5pm

      

Address
8,10 Rattanathibet road, Nonthaburi

Mail Us
8,10 Rattanathibet road, Nonthaburi

Phone
02-821-5965

การเปลี่ยนนายจ้าง
การเปลี่ยนนายการเปลี่ยนนายจ้างจ้าง
การเปลี่ยนนายการเปลี่ยนนายจ้างจ้าง

การเปลี่ยนนายจ้าง

เงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้าง

  1. นายจ้างเลิกจ้าง นายจ้างเสียชีวิต
  2. นายจ้างล้มละลาย
  3. นายจ้างกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายลูกจ้าง
  4. นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  5. ลูกจ้างทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายต่อชีวิต จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย
กลุ่มบัตรชมพู ต้องเปลี่ยนนายจ้างภายใน 15 วัน
กลุ่ม MOU ต้องเปลี่ยนนายจ้างภายใน 30 วัน
ถ้า “เกินกำหนด” ต้องนำเข้า MOU ใหม่เท่านนั้น!!

แชร์บทความให้เพื่อนๆ คุณได้อ่าน